Страни језици

Руководилац предметне секције за наставу страних језика:

Проф. др Јелена ФилиповићУниверзитет у Београду - Филолошки факултет


Координатори предметне секције за наставу страних језика:

Доц. др Ненад ТомовићУниверзитет у Београду - Филолошки факултет (Енглески језик)

Доц. др Ана Јовановић, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет (Шпански језик)
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.03.2015. 13:35
Comments