Научни скупови

16.06.2018.
III
Дидактичка конференција 
Предметне дидактике -Унапређење наставног процеса - Предности и изазови-
 
Објављене публикације:

18.06.2016.
II Конференција предметних дидактичара Србије
Објављене публикације:
ЗБОРНИК РАДОВА 
II Дидактичка конференција, Предметне дидактике -путокази за унапређење наставе-

Научни скуп
Методички аспекти унапређења наставе - предности и изазови -

На Биолошком факултету Универзитета у Београду 05. јула 2014. године одржан је први научни скуп предметних дидактичара (методичара) Србије.
Скупу је присуствовало 30 учесника са више државних универзитета у Србији који се баве предметним дидактикама (методикама наставе).

Закључци скупа: 
- Оснивање научно-стручног Друштва предметних дидактичара Србије
- Оснивање научно-стучног часописа за предметне дидактике (Journal of Subject Didactics)


ą
Predmetni Didaktičari,
29.11.2014. 13:17