Географија

Руководилац предметне секције за наставу географије:

проф. др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство


Координатор предметне секције за наставу географије:

др Смиљана Ђукичин Вучковић, доцент, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство


Руководилац републичког актива наставника географије:

Ивона Винокић, ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад