Методике настава за ученике са сметњама у учењу

Руководилац предметне секције за ученике са сметњама у учењу:

Проф. др Славица Голубовић, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Координатор предметне секције за ученике са сметњама у учењу:

Маринко Петковић, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад

Comments