Издавачка делатност


III Дидактичка конференција
Предметне дидактике
-Унапређење наставног процеса - Предности и изазови-
БЕОГРАД Србија , 16. 06. 2018.III Дидактичка конференција
Предметне дидактике
-Унапређење наставног процеса - Предности и изазови-
БЕОГРАД Србија , 16. 06. 2018.II ДИДАКТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА
ПРЕДМЕТНЕ ДИДАКТИКЕ
-ПУТОКАЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ-
Београд - Србија, 18. јун 2016.


II ДИДАКТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА
ПРЕДМЕТНЕ ДИДАКТИКЕ
-ПУТОКАЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ-
Београд - Србија, 18. јун 2016.Научни скуп
Методички аспекти унапређења наставе
-предности и изазови-
Београд - Србија, 05. 07. 2014.


Научни скуп
Методички аспекти унапређења наставе
-предности и изазови-
Београд - Србија, 05. 07. 2014.


(JOURNAL ID: e-ISSN: 2466-4618  p-ISSN: 2466-4596)
Ċ
Predmetni Didaktičari,
14.07.2018. 06:46
Ċ
Predmetni Didaktičari,
14.07.2018. 06:46
Ċ
Predmetni Didaktičari,
14.07.2018. 06:36
Ċ
Predmetni Didaktičari,
14.07.2018. 06:43
Ċ
Predmetni Didaktičari,
27.01.2019. 06:37
Ċ
Predmetni Didaktičari,
21.01.2019. 14:57