Управни одбор

Проф. др Јелена Станисављевићпредседник, (Универзитет у Београду - Биолошки факултет)

Проф. др Мирјана Сегединац, (Универзитет у Новом Саду – ПМФ, Нови Сад)

Проф. др Зона Мркаљ, (Универзитет у Београду - Филолошки факултет)

Доц. др Ивана Богдановић, (Универзитет у НОвом Саду - ПМФ, Нови Сад)

Др Шемија Дураки, (професор, Осма Београдска гимназија, Београд)