Управни одбор

Проф. др Јелена Станисављевићпредседник, (Универзитет у Београду - Биолошки факултет)

Проф. др Зона Мркаљ, (Универзитет у Београду - Филолошки факултет)

Доц. др Ивана Богдановић, (Универзитет у НОвом Саду - ПМФ, Нови Сад)

Маринела Ивановић, (професор, ОШ "20. Октобар", Београд)