Историја

Руководилац предметне секције за наставу историје:

Доц. др Драгица Кољанин, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, област: историја


Координатор предметне секције за наставу историје:

Паулина Човић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, област: историја


Руководилац републичког актива наставника историје:

Миланка Деман, Гимназијa „Исидора Секулић", Новi Сад
Comments