Journal of Subject Didactics

NEWVOLUME 2, 2017 JUST PUBLISHED [In English]         ISSN 2466-4596 (Print)

                                                                                                               ISSN 2466-4618 (Online)

 ONLINE SUBMISSION IS AVAILABLE


Часопис

Journal of Subject Didactics је публикација Друштва предметних дидактичара Србије. У њему се публикују радови у којима се представљају истраживања у предметној настави (research papers). Такође, посебно се представљају модели наставне праксе (practical), студије случаја (case study) и прикази монографских и уџбеничких публикација (book review).

Циљеви и области

Часопис има за циљ да повеже наставну теорију и наставну праксу, односно да прокламује ефикасне дидактичке моделе за реализацију предметне наставе. У њему су свој удео нашли чланци који се односе на наставу природних, техничких, друштвених наука, уметности и физичког васпитања.

Посебно су добродошли они чланци у којима су концизно презентоване комплексне  методологије истраживања и образовне импликације. Такође, желимо да истакнемо важност релевантних референци, практична дидактичка решења у пракси и савремене тенденције у предметној настави.


Journal of Subject Didactics official email address:
Blog counter