Историја уметности

Руководилац предметне секције за наставу историје уметности:

Проф. др Предраг Драгојевић, Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Одељење: Историја уметности


Координатор предметне секције за наставу историје уметности:

Доц. др Александра Кучековић, Факултет ликовних уметности - Универзитет уметности у Београду

Comments