Педагогија

Руководиоци предметне секције за област педагогије:

Проф. др Слободанка Гашић, педагогија, Институт за педагошка истраживања, Београд

Проф. др Ивица Радовановић, педагогија, Универзитет у Београду - Учитељски факултет


Координатори предметне секције за област педагогије:

Проф. др Александар Стојановић, дидактика, Учитељски факултет, Београд

Др Владета Милин, дидактика, Институт за педагошка истраживања, Београд


Координатор републичког актива педагога Србије:


Comments