О Друштву


Удружење „Друштво предметних дидактичара Србије“ је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области образовања и васпитања. 

Назив Удружења на енглеском језику је: The Serbian Society of Subject Didacticians.

Удружење има седиште у Београду на адреси: Студенстки трг 16 (Биолошки факултет), 11000 Београд, Србија

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.      


Основни регистрациони подаци о Друштву предметних дидактичара Србије

Матични број: 28155697
ПИБ: 108717470
Текући рачун: 205-0000000217357-51 (Комерцијална банка, АД, Београд)ĉ
Predmetni Didaktičari,
19.04.2016. 07:21