Надзорни одбор

Проф. др Мирјана Сегединац, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Проф. др Бојана ШкорцФакултет ликовних уметности - Универзитет уметности у Београду, Универзитет у Београду - Физички факултет 

Проф. др Анђелија Ивков-ЏигурскиУниверзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Љиљана Орландић, професор, Осма београдска гимназија, Београд

Брана Косановић, професор, Медицинска школа, Београд