Надзорни одбор

Проф. др Јасна Адамов, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Проф. др Бојана ШкорцФакултет ликовних уметности - Универзитет уметности у Београду, Универзитет у Београду - Физички факултет 

Проф. др Анђелија Ивков-ЏигурскиУниверзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Мр Соња Алмажан, наставник, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ , Сремска Митровица

Милена Мијаковац, професор, ОШ "Никола тесла", Београд (Раковица)