Редакциони одбор

Главни и одговорни уредник:Секретар редакције:Лектори:
Технички уредник:

Домаћи чланови редакције:

Емина Хебиб, Београд

Слободанка Гашић Павишић, Београд

Оливера Гајић, Нови Сад

Инострани чланови редакције:

Суматохин Сергей Витальевич , Москва, Росси́я

Milan Kubiatko, Zilina, Slovakia

Penelope PapadopoulouFlorina, Greece

Fivos Papadimitriou, Athens, Greece

Ana Marjanovic-Shane, Pennsylvania, USA

Sabina Vidulin, Pula, Croatia

Марина Стојановска, Скопје, Република Македонија

Жељко Јаћимовић, Подгорица, Црна Гора

Teodora Kolarova, Plovdiv, Bulgaria

Eva Konečnik Kotnik, Maribor, Slovenia
Подстранице (1): Контакт редакције