Информатика и техничко образовање

Руководилац предметне секције:

Проф. др Данимир Мандић, Универзитет у Београду - Учитељски факултет

Координатор предметне секције за наставу информатике:
Дејан Пејчић, Средња економска школа, Ниш
Comments