Физика

Руководилац предметне секције за наставу физике:

Проф. др Мићо Митровић, Универзитет у Београду - Физички факултет


Координатори предметне секције за наставу физике:

Доц. др Андријана Жекић, Универзитет у Београду - Физички факултет

Доц. др Ивана Богдановић, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за физикуРуководилац републичког актива наставника физике:

Слађана Николић, ОШ "Ђорђе Милићевић", Београд
Comments