Делатност и циљеви

Удружење подстиче и координира активност својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака ради унапређења наставног процеса и општег научног и образовног развоја Србије.

             У остваривању циљева Удружење ради на следећим задацима:

 1) окупља предметне дидактичаре (методичаре наставе)  Републике Србије у циљу узајамног помагања у научном и стручном раду;

2) развија и унапређује научно-истраживачке и наставне делатности у свим областима предметних дидактика;

3) сарађује са другим научним удружењима у земљи и иностранству;

4) организује размену научних информација са другим домаћим и страним организацијама;

5) реализује истраживачку делатност у области наставе и образовања;

6) учествује у интердисциплинарним истраживачким пројектима у земљи и иностранству;

7) омогућује повезивање истраживања у области предметних дидактика са креаторима образовних политика и доприноси подстицању њихове сарадње;

8) реализује праћење и врши евалуацију у области стања наставе;

9) даје мишљење, покреће иницијтиве и доставља предлоге компетентним и заинтересованим актерима у вези са наставом и образовањем;

10) активно сарађује са јавношћу, државним, приватним институцијама и установама и другим организацијама у области наставе и образовања;

11) доприноси презентацији и афирмацији истраживачког рада у области наствног процеса,

12) у складу са законом информише ширу јавност о пољу рада, достигнућима и потешкоћама у области наставе;

13) доприноси развоју наставне праксе, школске праксе студената будућих наставника и унапређењу наставног процеса у целини;

14) доприноси мeђуинституционалној сарадњи у области наставе и образовања;

15) пружа подршку у обуци младих истраживача у настави и наставника почетника у свом послу,

16) доприноси развијању научне критике и неговању научне и наставне етике;