Ликовна култура

Руководилац предметне секције за наставу ликовне културе:
Проф. др Сања Филиповић, методика ликвног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду

Координатор предметне секције за наставу ликовне културе:
Доц. др Војислав Илић, методика наставе ликовне културе, Факултет ликовних уметности, Универзитет у Крагујевцу

Координатор
републичког актива наставника ликовне културе Србије:
МА Милица Војводић, асистент, методика ликовног васпитања и образовања, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду26.9.2016. ФЛУ, Београд

Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагога

Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагога, аутора др Сање Филиповић, представља систематизована знања из области друштвено-хуманистичких наука, посебно области ликовне педагогије, методике васпитно-образовног рада, као и теорије и праксе ликовне уметности. Намењен је студентима уметничких факултета, факултета за образовање наставника разредне наставе, високих струковних школа и факултета за образовање васпитача, као и запосленима у образовању — ликовним педагогозима, васпитачима, учитељима, стручним сарадницима и осталим стручњацима који се баве теоријом и праксом ликовног васпитања и образовања деце и младих.

http://flu.bg.ac.rs/2016/09/elektronski-udzbenik-metodicka-praksa-likovnih-pedagoga/

03.03.2015. ФЛУ, Београд


Публикација „Уметност и теорија“ Факултета ликовних уметности у Београду садржи прилоге из области друштвено-хуманистичких наука, интердисциплинарних области и уметничких пројеката ликовних уметника као што су: филозофија, психологија, педагогија, методика, историја уметности, теорија уметности, ауто-поетике, као и приказе и осврте.

Уметност и теорија, број 1/1: http://flu.bg.ac.rs/2015/03/publikacija-umetnost-i-teorija-fakulteta-likovnih-umetnosti/

април 2015. ФЛУ, Београд

Уметност и теорија, број 1/2: http://flu.bg.ac.rs/2015/12/zbornik-fakulteta-likovnih-umetnosti-umetnost-i-teorija-broj-2/

новембар 2016. ФЛУ, Београд

Уметност и теорија, број 2/1: http://flu.bg.ac.rs/2016/04/zbornik-fakulteta-likovnih-umetnosti-umetnost-i-teorija-broj-3/

април 2016. ФЛУ, Београд

Уметност и теорија, број 2/2: https://flu.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/02/ZBORNIK-FLU-2-2-novembar-2016..pdf

новембар 2016. ФЛУ, Београд

13.03.2015.

Mанифестација “Мудрост чула – дечје ликовно стваралаштво” отворена је у петак 13. фебруара у Дечјем културном центру Београд. У Галерији су се окупили еминентни стручњаци из сфере ликовне културе и уметности. Госте су поздравили професор мр Слободан Роксандић, ФЛУ (председник стручне комисије за доделу награде Богомил Карлаварис), др Ирина Суботић, историчар уметности (Члан националних и интернационалних стручних удружења AICA, ICOM / CIMAM, Europa Nostra / Serbia Nostra, добитник угледних награда), блиска сарадница Богомила Карлавариса, Иван Карлаварис, професор фотографије на Академији уметности у Новом Саду (син нашег највећег методичара ликовне културе), др Никола Шујица, историчар уметности ФЛУ и мр Невена Поповић, добитница награде Богомил Карлаварис и идејни творац целокупног пројекта др Сања Филиповић, доцент на Факултету ликовних уметности у Београду. Поред награђених студената, своје радове представили су и штићеници  Дома за децу и омладину ометену у развоју “Сремчица”. Посебан допринос дали су студенти музичког департмана Академије Уметности у Новом Саду у класи проф. мр Сташе Мирковић Грујић (Јована Бијеле, 3. година основних студија и Ленка Петровић 2. година основних студија) уз подршку мр Смиљане Влајић, професора музичког департмана на Академији уметности у Новом Саду.