Ликовна култура

Руководилац предметне секције за наставу ликовне културе:
Др Сања Филиповић, ванредни професор, Универзитет уметности у Београду

Координатор предметне секције за наставу ликовне културе:
Др Војислав Илић, доцент, Универзитет у Крагујевцу

Comments