Музичка култура

Руководилац предметне секције за наставу музичке културе:


Координатор предметне секције за наставу музичке културе:

Марија Ивановић, асистент, Универзитет у Крагујевцу - Учитељски факултет у Ужицу


Руководилац републичког актива наставника музичке културе

Гордана СтаменковићНаставник музичке културе у ОШ ''Сретен Младеновић Мика'' и ОШ''Свети Сава'' у Нишу
Comments