Новости и догађаји06.10.2017.

РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА ПРЕДМЕТНИХ ДИДАКТИЧАРА СРБИЈЕ

ОДРЖАЋЕ СЕ 11.11.2017. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА У БИБЛИОТЕЦИ ИНСТИТУТА ЗА ЗООЛОГИЈУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (ЗГРАДА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА, СТУДЕНТСКИ ТРГ 3, II СПРАТ, СТЕПЕНИШТЕ ЛЕВО).

Предложени Дневни ред:

- Информације
- Додела награда за "Најбољу методичку иновацију за 2017"
- Организација III Конференције предметних дидактичара 2018.
- Избор органа Друштва
- Разно


САСТАНАК РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА JOURNAL OF SUBJECT DIDACTICS ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ НАКОН СКУПШТИНЕ ДРУШТВА ОД 13-15 ЧАСОВА НА ИСТОМ МЕСТУ.


25.05.2017.

КОНКУРС ДПДС – НАЈБОЉА МЕТОДИЧКА ИНОВАЦИЈА 2017.

Друштво предметних дидактичара Србије (ДПДС) расписује Конкурс за награду: НАЈБОЉА МЕТОДИЧКА ИНОВАЦИЈА за 2017. годину, која се додељује за најбољу методичку иновацију у 2017. години у свим областима васпитно-образовног рада. Конкурс траје од 01.06.2017. до 01.10.2017. године.

На Конкурсу могу учествовати сва лица која остварују васпитно-образовни рад да децом и младима у: предшколским установама, основним и средњим школама, институтима,  музејима, образовним центрима и другим установама у којима се реализује васпитно-образовни рад са децом и младима. Институције или појединци предлажу једног или више кандидата. Кандидат се може и самостално пријавити за учешће на Конкурсу.

Учесници Конкурса треба да пошаљу попуњене формуларе у електронској форми (е-поштом на metodike@bio.bg.ac.rs ):


1. пријавни формулар број 1. са биографским подацима кандидата и приказом стручног, уметничког и научног рада у области васпитања и образовања;

2. пријавни формулар број 2. опис методичке активности са којом кандидат конкурише и пратећи визуелни материјали (фотографисани или скенирани радови).

Уколико постоје додатни материјали који не могу да се имплементирају у формуларе, они се могу послати као CD или DVD.

Стручна комисија ДПДС ће именовати јединственог добитника награде за 2017. годину. на годишњој скупштини ДПДС у новембру 2017.


      Конкурсне формуларе преузети овде:  Word. doc и PDF.


Конкурсни материјал најкасније до 01.10.2017. године послати обичном или електронском поштом (Word.doc и PDF, визуелни материјали у jpg. формату 300 dpi) на:

 metodike@bio.bg.ac.rs

(Напомена: велике фајлове је могуће слати преко програма за транфер великих фајлова  https://www.wetransfer.com/)

или

Друштво предметних дидактичара СрбијеСтуденстки трг 16

(Биолошки факултет)11000 Београд, Србија

Уз напомену "за Друштво предметних дидактичара Србије"


Организациони одбор ДПДС10.04.2017.
Journal of Subject DidacticsVOLUME 1, NUMBER 2, 2016 JUST PUBLISHED  [In English]


17.12.2016.
ЗБОРНИК РАДОВА 
II Дидактичка конференција, Предметне дидактике -путокази за унапређење наставе-

26.11.2016.
Одржана је трећа годишња скупштина Друштва предметних дидактичара Србије. Том приликом је додељена јединствена награда по Конкурсу ДПДС за најбољу методичку иновацију 2016. Маји Обрадовић. Такође, додељене су и захвалнице за учешће на конкурсу наставницима који су показали запажене резултате у својој наставној пракси, а то су: Марина Миловановић, Ђурђица Стојковић, Георгина Драговић, Ивана Ђурђановић Филиповић и Мајда Томић. ДПДС је доделило захвалницу техничару графичког дизајна и студенткињи треће године Филозофског факултета Универзитета у Београду Теодори Филиповић, која је аутор и реализатор идејног решења логотипа Друштва
Методичка иновација првонаграђене Маје Обрадовић биће представљена на сајту ДПДС и на трећем научном скупу Друштва 2018. године.
28.10.2016.
Поштоване колеге, чланови Друштва предметних дидактичара Србије, позивамо вас на редовну годишњу Скупштину друштва која ће бити одржана 26.нов. 2016.г. са почетком у 12 часова на Биолошком факултету у Београду, библиотека Института за зоологију (зграда Филолошког факултета, други спрат, степениште лево), Студентски трг 3.
Све раније новости се налазе на подстраници "Архива новости".
ĉ
Sanja Filipovic,
14.10.2016. 03:19
Ċ
Sanja Filipovic,
14.10.2016. 03:19
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.05.2017. 02:23
Ċ
Predmetni Didaktičari,
25.05.2017. 02:23
Ċ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:35
Ċ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:35
ĉ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:36
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:10
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11