Новости и догађаји

01.04.2019.

КОНКУРС ДПДС – НАЈБОЉА МЕТОДИЧКА ИНОВАЦИЈА 2019.

Друштво предметних дидактичара Србије (ДПДС) расписује Конкурс за награду: НАЈБОЉА МЕТОДИЧКА ИНОВАЦИЈА за 2019. годину, која се додељује за најбољу методичку иновацију у 2019. години у свим областима васпитно-образовног рада. Конкурс траје од 01.04.2019. до 01.10.2019. године.

На Конкурсу могу учествовати сва лица која остварују васпитно-образовни рад да децом и младима у: предшколским установама, основним и средњим школама, институтима, музејима, образовним центрима и другим установама у којима се реализује васпитно-образовни рад са децом и младима. Институције или појединци предлажу једног или више кандидата. Кандидат се може и самостално пријавити за учешће на Конкурсу.

Учесници Конкурса треба да пошаљу попуњене формуларе у електронској форми (е-поштом на metodike@bio.bg.ac.rs ):

1. пријавни формулар број 1. са биографским подацима кандидата и приказом стручног, уметничког и научног рада у области васпитања и образовања;

2. пријавни формулар број 2. опис методичке активности са којом кандидат конкурише и пратећи визуелни материјали (фотографисани или скенирани радови).

Уколико постоје додатни материјали који не могу да се имплементирају у формуларе, они се могу послати као CD или DVD.

Стручна комисија ДПДС ће именовати јединственог добитника награде за 2018. годину. на годишњој скупштини ДПДС у новембру 2018.

Конкурсне формуларе преузети овде: MS Word (*.doc) и Adobe (*.pdf)

Конкурсни материјал најкасније до 01.10.2019. године послати обичном или електронском поштом (Word.doc и PDF, визуелни материјали у jpg. формату 300 dpi) на: metodike@bio.bg.ac.rs

(Напомена: велике фајлове је могуће слати преко програма за транфер великих фајлова https://www.wetransfer.com/) или

Друштво предметних дидактичара Србије, Студенстки трг 16 (Биолошки факултет), 11000 Београд, Србија
Уз напомену "за Друштво предметних дидактичара Србије"

Организациони одбор ДПДС


21.01.2019.
III Конференција предметних дидактичара Србије "Унапређење наставног процеса - предности и изазови"

28.12.2018.
Јасмина Мицић, професор математике из Прве Крагујевачке гимназије добитник је
Награде за набољу методичку иновацију за 2018. годину,
коју додељује Друштво предметних дидактичара Србије.


02.05.2018.
Journal of Subject DidacticsVOLUME 2, 2017 JUST PUBLISHED  [In English]

Све раније новости се налазе на подстраници "Архива новости".
ĉ
Sanja Filipovic,
14.10.2016. 03:19
Ċ
Sanja Filipovic,
14.10.2016. 03:19
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.05.2017. 02:23
Ċ
Predmetni Didaktičari,
25.05.2017. 02:23
ĉ
Predmetni Didaktičari,
04.02.2018. 05:43
Ċ
Predmetni Didaktičari,
04.02.2018. 05:44
ĉ
Predmetni Didaktičari,
19.04.2019. 14:39
Ċ
Predmetni Didaktičari,
19.04.2019. 14:39
Ċ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:35
Ċ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:35
ĉ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:36
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:10
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11