Српски језик

Руководилац предметне секције за наставу српског језика:

Проф. др Зона МркаљУниверзитет у Београду - Филолошки факултет


Проф. др Љиљана Бајић, Универзитет у Београду - Филолошки факултет

Проф. др Вељко Брборић, Универзитет у Београду - Филолошки факултет

Проф. др Драгана Д. Вељковић Станковић, Универзитет у Београду - Филолошки факултет

Проф. Наташа Станковић-ШошоУниверзитет у Београду - Филолошки факултет


Координатор предметне секције за наставу српског језика:

Славица Хорват, ОШ "Дринка Павловић", Београд

Руководилац републичког актива наставника српског језика:

Др Мирјана Стакић Савковић, Филолошка гимназија, Београд