Математика

Руководилац предметне секције за наставу математике и рачунарства:
Проф. др Небојша Икодиновић, Универзитет у Београду - Математички факултет


Координатори предметне секције за наставу математике:
Др Радојко Дамјановић, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Крагујевац

Руководилац републичког актива наставника математике:
Јелена Банковић, професор математике и информатике Прве крагујевачке гимназије
ĉ
Jelena Bankovic,
19.04.2017. 09:33
Comments