Физичко васпитање

Руководилац предметне секције за наставу физичког васпитања:

Проф. др Снежана Радисављевић-Јанић, Универзитету Београду - Факултет спорта и физичког васпитања


Координатор предметне секције за наставу физичког васпитања:

Др Ивана Милановић, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
Comments