Андрагогија

Руководилац предметне секције за област андрагогије: Проф. др Шефика Алибабић, Универзитет у Београду - Филозофски факултет


Координатор предметне секције за област андрагогије: Др Милица Марушић - Јаблановић, Институт за педагошка истраживања, Београд


Координатор
републичког актива андрагога Србије:
Comments