Методике предшколског образовања и васпитања

Руководиоци секцијa предшколских методика:

Методика развоја говора

Проф. др Мирјана Марковић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац

Проф. др Миланка Маљковић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди


Методика почетних математичких појмова


Др Александра Мандић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" Вршац


Методика ликовног васпитања

Проф. др Сања Филиповић, Факултет ликовних уметности - Универзитет уметности у Београду


Републички актив васпитача Србије

Координатор
републичког актива васпитача Србије: