Методике предшколског образовања и васпитања

Руководиоци секцијa предшколских методика:

Методика почетних математичких појмова

Др Александра Мандић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" Вршац