Методике предшколског образовања и васпитања

Руководиоци секцијa предшколских методика:

Методика развоја говора

Проф. др Мирјана Марковић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац

Проф. др Миланка Маљковић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди


Методика почетних математичких појмова


Др Александра Мандић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" Вршац


Методика физичког васпитања

Проф. др Даница Џиновић, Учитељски факултет, Београд


Методика ликовног васпитања

Проф. др Сања Филиповић, Факултет ликовних уметности - Универзитет уметности у Београду


Републички актив васпитача Србије

Координатор
републичког актива васпитача Србије: