Новости и догађаји


02.05.2018.
Journal of Subject DidacticsVOLUME 2, 2017 JUST PUBLISHED  [In English]


04.02.2018.
III Конференција предметних дидактичара Србије "
Унапређење наставног процеса - предности и изазови" одржаће се 16. 06. 2018. године са почетком у 10:00 часова у библиотеци Института за зоологију [Биолошки факултет - Универзитета у Београду (Студентски трг 3, зграда Филолошког факултета, степениште лево, II спрат)].

Циљ овог научног скупа је да пружи могућност истраживачима у области методика наставе (предметних дидактика) да представе и дискутују резултате својих истраживања.

У оквиру овог скупа разматрају се следеће области:

  • Методичко образовање наставника (Teacher Education)
  • Модели и дидактичко моделовање (Models and Modeling in Subject Didactics)
  • Наставне стратегије (Teaching Strategies)
  • Интересовање и мотивација (Interest and Motivation)
  • Ученички/студентски ставови, мишљења, концепције (Student’s Conceptions, Student’s Attitudes)
  • Педагошко-предметно знање (Pedagogical Content Knowledge)
  • Уџбеници и друга наставна средства (Textbooks and other teaching aids)

Рок за пријављивање/потврду присуствовања на скупу је 1. јун 2018. год.

Рок за слање сажетака  је 1. јун 2018. год.

Рок за слање радова у целини (за Зборник радова са ISBN бројем) је 1. септембар 2018. год.


Пријаву/потврду да ћете учествовати на скупу попуните ONLINE на адресиhttps://goo.gl/forms/Wap7S3gCgMSF5X1O2

Сажетак и радове пошаљите на адресу: metodike@bio.bg.ac.rs

Напомена:

Сви учесници који до 1. јуна пошаљу своје сажетке и који добију позитивне оцене рецензената имаће прилику да их изложе на скупу.

Упутство за писање сажетка и радова, можете преузети кликом на претходне линкове (или директно на адресама:
Упутсво за писање сажетка:
 https://goo.gl/uEJMoa 

Упутство за писање рада: https://goo.gl/UTXqTA


Програм скупа ће бити накнадно објављен.
 

Напомена: Према одлуци Скупштине ДПДС, учесници скупа који нису уплатили чланарину за 2018. годину и они који нису чланови друштва плаћају котизацију за учешће на Скупу у износу од 1000,00 динара.


01.02.2018.

КОНКУРС ДПДС – НАЈБОЉА МЕТОДИЧКА ИНОВАЦИЈА 2018.

Друштво предметних дидактичара Србије (ДПДС) расписује Конкурс за награду: НАЈБОЉА МЕТОДИЧКА ИНОВАЦИЈА за 2018. годину, која се додељује за најбољу методичку иновацију у 2018. години у свим областима васпитно-образовног рада. Конкурс траје од 01.02.2018. до 01.10.2018. године.

На Конкурсу могу учествовати сва лица која остварују васпитно-образовни рад да децом и младима у: предшколским установама, основним и средњим школама, институтима, музејима, образовним центрима и другим установама у којима се реализује васпитно-образовни рад са децом и младима. Институције или појединци предлажу једног или више кандидата. Кандидат се може и самостално пријавити за учешће на Конкурсу.

Учесници Конкурса треба да пошаљу попуњене формуларе у електронској форми (е-поштом на metodike@bio.bg.ac.rs ):

1. пријавни формулар број 1. са биографским подацима кандидата и приказом стручног, уметничког и научног рада у области васпитања и образовања;

2. пријавни формулар број 2. опис методичке активности са којом кандидат конкурише и пратећи визуелни материјали (фотографисани или скенирани радови).

Уколико постоје додатни материјали који не могу да се имплементирају у формуларе, они се могу послати као CD или DVD.

Стручна комисија ДПДС ће именовати јединственог добитника награде за 2018. годину. на годишњој скупштини ДПДС у новембру 2018.

Конкурсне формуларе преузети овде: MS Word (*.doc) и Adobe (*.pdf)

Конкурсни материјал најкасније до 01.10.2018. године послати обичном или електронском поштом (Word.doc и PDF, визуелни материјали у jpg. формату 300 dpi) на: metodike@bio.bg.ac.rs

(Напомена: велике фајлове је могуће слати преко програма за транфер великих фајлова https://www.wetransfer.com/) или

Друштво предметних дидактичара Србије, Студенстки трг 16 (Биолошки факултет), 11000 Београд, Србија
Уз напомену "за Друштво предметних дидактичара Србије"

Организациони одбор ДПДССве раније новости се налазе на подстраници "Архива новости".
ĉ
Sanja Filipovic,
14.10.2016. 03:19
Ċ
Sanja Filipovic,
14.10.2016. 03:19
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.05.2017. 02:23
Ċ
Predmetni Didaktičari,
25.05.2017. 02:23
ĉ
Predmetni Didaktičari,
04.02.2018. 05:43
Ċ
Predmetni Didaktičari,
04.02.2018. 05:44
Ċ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:35
Ċ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:35
ĉ
Predmetni Didaktičari,
15.10.2016. 15:36
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:10
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11
ĉ
Predmetni Didaktičari,
25.04.2016. 07:11